نام بروکر لوریج رگوله واریز و برداشت حداقل واریز $ پشتیبانی فارسی پلتفرم سال تاسیس، وضعیت افتتاح حساب
1000 FCA|FC ریالی TopChange
ریالی مستقیم
وب مانی
پرفکت مانی
تتراسکریل
100 MT5
MT4
2007
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
500 جزایر مارشال ریالی مستقیم
وب مانی
پرفکت‌مانی
بیتکوین و کریپتو
اسکریل
50 R Trader
WebTrader
cTrader
MT5
MT4
2005
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
2000 CySEC قبرس - IFSC ریالی مستقیم
وب مانی
پرفکت‌مانی
بیتکوین و کریپتو
اسکریل
10 R Trader
WebTrader
cTrader
MT5
MT4
2009
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
3000 روسیه و موریس ریالی TopChange
وب مانی
نتلر
اسکریل
یونیون پی
بیت پی
1 MT5
MT4
1998
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
500 FSA|CySEC|FCA|CIMA|DFSA ریالی
وب مانی
پرفکت‌مانی
بیتکوین
اسکریل
نتلر
100 MT5
MT4
1977
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
1000 FSC | CYSEC | BVI ریالی مستقیم
وب مانی
اسکریل
نتلر
بیت پی
دیسکی پی
فسا پی
1 MT5
MT4
cTrader
1998
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر
500 انگلستان ریالی مستقیم
پرفکت‌مانی
بیتکوین
اسکریل
نتلر
تتر
ویزا
مستر
50 WebTrader
MT5
MT4
2007
راهنمای ثبت نام ثبت نام بررسی بروکر